Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Convocatòria oberta per sol.licitar ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Termini per presentar la sol·licitud: del 8 d’agost al 29 de setembre de 2016

Per a més informació podeu clicar al següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c