Què fem

Molt més que gestionar Activitats Extraescolars!

L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i en l’educació que reben els nostres fills i filles. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats (econòmiques, legals, laborals i personals), les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola.

L’AMPA cada any presenta a l’escola un Pla de Treball de les activitats i tasques que aquesta farà durant el curs escolar, i entre aquestes es troben:

  • Col·laboració i presència a les activitats culturals que s’organitzen al centre educatiu al llarg del curs, especialment a les festes tradicionals
  • Organització i gestió d’Activitats extraescolars
  • Programa de reutilització de llibres
  • Donar suport a d’altres propostes que s’esdevenen de necessitats urgents del centre
  • Organització i gestió d’activitats adreçades a pares i mares
  • Organització i participació a comissions, activitats, sortides i actes diversos