Junta Directiva

A continuació detallem la composició de la Junta Directiva:

President:          Vacant
Vicepresidenta: Marina Franco Gil
Tresorer:            Vacant
Secretària:         Eva Mª Herrero Molina
Vocals:

  • Susana Cabello Ruiz
  • Jessica Hidalgo Gómez
  • Jordi Diaz Vallejo
  • Carmen Muñoz Cortés
  • Mª Pilar Ruiz Maya

La Junta Directiva no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració ni dieta.

La seva incorporació a l’AMPA ha estat de manera voluntària i han estat escollits com a membres de la Junta a l’assemblea celebrada el 24 de maig de 2016.